Wolne miejsca do klasy I gimnazjum

Nazwa szkoły Specyfika oddziału Liczba wolnych miejsc
Gimnazjum Nr 34 ogólnodostępny 0

 

Wolne miejsca do klasy I SP

Nazwa szkoły Specyfika oddziału Liczba wolnych miejsc
Szkoła Podstawowa Nr 34 ogólnodostępny 0

 

Wolne miejsca do oddziału przedszkolnego

Wiek Wolne miejsca w oddziale 0 Liczba godzin
4-latki 3 oddział 5 godzinny
5-latki 5 oddział 5 godzinny
6-latki 5 oddział 5 godzinny

 

Stypendium szkolne 2016/2017

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie SP i Gimnazjum:
  • znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka, długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania lub gdy wystąpiło inne zdarzenie losowe.
  • zamieszkujący na terenie Gminy Miasta Toruń
  • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być większa niż 514,00 zł (decyzja potwierdzająca dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016 r. (czwartek)
Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
Msza św. dla SP i Gim godz. 8:00
Szkoła Podstawowa:
Kl. 0 - III  godz.10:00 - 11:00
Kl. IV-VI  godz. 9:00 - 10:00
Gimnazjum:
Kl. I - III  godz. 9:00 - 10:00

UWAGA UCZNIOWIE KLASY I GIMNAZJUM W DNIU 1 WRZEŚNIA 2016 R. ZARAZ PO SPOTKANIU W KLASACH NAPISZĄ TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (SALA 10A).

 

Strony

Subscribe to Zespół Szkół nr 34 w Toruniu RSS